Adjunt trobareu el díptic amb tota la informació referent als Extraescolars 2019-2020 

L'AMPA es reserva el dret de modificar les activitats, dies i/o preus en funció del número d'alumnes inscrits en cada activitat

                       

Per qualsevol consulta podeu enviar un correu electrònic a:

extraescolars@vedrunamanresa.cat  o ampa@vedrunamanresa.cat

 

 NORMATIVA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

1. Es duran a terme totes les activitats que tinguin un mínim d'alumnes inscrits (podrà variar segons l'activitat) i en el cas d'haver de limitar el número d'alumnes, es seguirà estrictament l'ordre d'inscripció


2. Totes les activitats començaran a l'octubre i acabaran al juny, coincidint amb el final de curs


3. Serà condició indispensable signar l'autorització de la butlleta d'inscripció per poder fer l'activitat de bàsquet


4. El pagament de les activitats es farà a principi de mes en un rebut que girarà l'AMPA mitjançant domiciliació bancària


5. Els rebuts que siguin retornats, tornaran a carregar-se amb les despeses bancàries incloses.


6. Al girar el primer rebut es cobraran 2 mesos (el primer mes i el mes de juny) de l'activitat inscrita, excepte Kumon i servei despertador. La quota del mes de juny no es retornarà en cas de baixa de l'activitat


7. Per tal de formalitzar la inscripció caldrà lliurar el full corresponent a la coordinadora d'extraescolars. Per tal de formalitzar la baixa s'haurà de signar un document (abans del dia 25 del mateix mes), que trobareu a la recepció. No es farà cap devolució de la quota passada aquesta data


8. Els alumnes que es donin de baixa d'una de les activitats durant el curs, no podran tornar-se a inscriure a la mateixa fins el proper curs, si no és causa justificada


9. El període de prova d'una activitat extraescolar és d'un màxim de 2 dies. Si l'activitat es du a terme fora de l'escola Vedruna Manresa els pares hauran d'acompanyar als nens mentre duri l'activitat. Passat aquest temps si el nen/a continua assistint-hi es cobrarà el mes sencer. Qualsevol decisió, bé sigui continuar amb l'activitat o deixar-la de fer, haurà de ser comunicada única i exclusivament a la coordinadora d'extraescolars que trobareu cada tarda a la recepció de l'escola de 5 a 2/4 de 7 de la tarda


10. La quota de l'activitat d'anglès Kids no inclou el material. El cost d'aquest material es pagarà en el rebut del mes de desembre


11. La quota de 25 € de federat de bàsquet es cobrarà amb el rebut del mes de gener


12. És obligatori que, els/les alumnes que facin una activitat al migdia, es quedin a dinar.


13. És molt important respectar l'horari de cada activitat, i ser molt puntuals a l'hora de venir a buscar els nens/es a l'escola i als respectius llocs on es realitzin les activitats


14. En el cas que un/a alumne/a es lesioni o es trobi malament, la coordinadora trucarà a la família per tal de que puguin venir a l'escola i portar-la, si ho consideren, a un centre d'urgències. És important registrar a la plataforma el número de telèfon actualitzat i estar localitzable


15. Si per algun motiu el/la vostre/a fill/a no pot assistir a qualsevol de les activitats extraescolars és necessari que ho comuniqueu a la coordinadora, per telèfon o bé posant una nota a l'agenda escolar


16. Les normes de disciplina dins les activitats extraescolars seran les mateixes que l'horari escolar. Podeu consultar el reglament de règim intern que trobareu a la plataforma digital i pàgina web www.vedrunamanresa.cat.


17. Per qualsevol dubte, incidència, comentari, suggeriment... adreceu-vos a la coordinadora de 5 a 2/4 de 7 de la tarda a la recepció de l'escola

Arxius d'interès


També et pot interessar...
Activitats Extraescolars 19-20

Activitats Extraescolars (AMPA)

llegir més »

 Espais d'Experimentació i Aprenentatge ( Cicle Inicial )

Espais d'experimentació i aprenentatge

  Al Cicle Inicial obrim les portes de 6 Espais d'Experimentació i Aprenentatge que permetran als vostres fills i filles de viure una tarda juga...

llegir més »

Els ambients a parvulari

UN PROJECTE INNOVACIÓ PEDAGÒGICA AMB UNS OBJECTIUS DEFINITS

llegir més »

L'anglès a l'escola

DESTINEM TOTS ELS RECURSOS POSSIBLES PER MILLORAR LA LLENGUA ANGLESA DELS NOSTRES ALUMNES

llegir més »