Adjunt trobareu el díptic amb tota la informació referent als Extraescolars 2020-2021

L'AMPA es reserva el dret de modificar les activitats, dies i/o preus en funció del número d'alumnes inscrits en cada activitat

                       

Per qualsevol consulta podeu enviar un correu electrònic a:

extraescolars@vedrunamanresa.cat  o ampa@vedrunamanresa.cat

 

 NORMATIVA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

1. Es duran a terme totes les activitats que tinguin un mínim d'alumnes inscrits (podrà variar segons l'activitat) i en el cas d'haver de limitar el número d'alumnes, es seguirà estrictament l'ordre d'inscripció

2. Totes les activitats començaran a l'octubre i acabaran al juny, coincidint amb el final de curs

3. Si per causes de força major s'han de suspendre les activitats no es farà devolució del mes en curs

4. El període de prova d'una activitat extraescolar és d'un màxim de 2 dies, excepte l'activitat Anglès Kids & Us, despertador i no perdis el fil. Passat aquest temps si el nen/a continua assistint-hi es cobrarà el mes sencer. Qualsevol decisió, bé sigui continuar amb l'activitat o deixar-la de fer, haurà de ser comunicada única i exclusivament a la coordinadora d'extraescolars que trobareu cada tarda a la recepció de l'escola de 5 a 2/4 de 7 de la tarda

5. El pagament de les activitats es farà a principi de mes en un rebut que girarà l'AMPA mitjançant domiciliació bancària

6. Els rebuts que siguin retornats, s'hauran d'abonar en efectiu amb les despeses bancàries incloses.

7. Per tal de formalitzar la inscripció caldrà lliurar el full corresponent a la coordinadora d'extraescolars. Per tal de formalitzar la baixa s'haurà de signar un document (abans del dia 25 del mateix mes), que trobareu a la recepció. No es farà cap devolució de la quota passada aquesta data

8. Els alumnes que es donin de baixa d'una de les activitats durant el curs, no podran tornar-se a inscriure a la mateixa fins el proper curs, si no és causa justificada

9. És obligatori que, els/les alumnes que facin una activitat al migdia, es quedin a dinar.

10. Al donar-se d'alta de l'activitat de futbol, bàsquet i cross caldrà adquirir la samarreta tècnica de l'equip

11. L'activitat de manualitats no es podrà causar baixa fins a finalitzar el trimestre

12. La quota de l'activitat d'anglès Kids no inclou el material. El cost d'aquest material es pagarà en el rebut del mes de desembre

13. És molt important respectar l'horari de cada activitat, i ser molt puntuals a l'hora de venir a buscar els nens/es a l'escola

14. En el cas que un/a alumne/a es lesioni o es trobi malament, la coordinadora trucarà a la família per tal de que puguin venir a l'escola i portar-la, si ho consideren, a un centre d'urgències. És important registrar a la plataforma el número de telèfon actualitzat i estar localitzable

15. Si per algun motiu el/la vostre/a fill/a no pot assistir a qualsevol de les activitats extraescolars és necessari que ho comuniqueu a la coordinadora, per telèfon o bé posant una nota a l'agenda escolar

16. Les normes de disciplina dins les activitats extraescolars seran les mateixes que l'horari escolar. Podeu consultar el reglament de règim intern que trobareu a la plataforma digital i pàgina web www.vedrunamanresa.cat.

17. Per qualsevol dubte, incidència, comentari, suggeriment... adreceu-vos a la coordinadora de 5 a 2/4 de 7 de la tarda a la recepció de l'escola


Arxius d'interès


També et pot interessar...
 Espais d'Experimentació i Aprenentatge ( Cicle Inicial )

Espais d'experimentació i aprenentatge

  Al Cicle Inicial obrim les portes de 6 Espais d'Experimentació i Aprenentatge que permetran als vostres fills i filles de viure una tarda juga...

llegir més »

Els ambients a parvulari

UN PROJECTE INNOVACIÓ PEDAGÒGICA AMB UNS OBJECTIUS DEFINITS

llegir més »

L'anglès a l'escola

DESTINEM TOTS ELS RECURSOS POSSIBLES PER MILLORAR LA LLENGUA ANGLESA DELS NOSTRES ALUMNES

llegir més »